Home page | Contact   

Ce gasim noi când deschidem Biblia?

O scrisoare unica Ce gasim noi când deschidem Biblia? Nenumarate promisiuni ╬ntrebari? Ascultati scrisoarea

Când răsfoim Biblia, găsim texte foarte diferite. Aici sunt relatări despre viața de zi cu zi, dincolo descrieri de războaie și prezentări de discuții, apoi găsim porunci și legi, de asemenea întâlnim poezii (psalmi) și profeții – dar totuși Biblia are o unitate demnă de admirat și urmărește un țel:

Dumnezeu vrea să îi întoarcă pe oameni de la rău și să le facă parte de fericirea Sa.
Acesta este marele conținut al scrisorii pe care ne-a trimis-o Dumnezeu.

Dumnezeu este plin de bunătate și îndurare. El Se interesează mult de noi și dorește să ne ajute. Acesta este motivul pentru care de fapt ne-a scris (1). Dar EL ne cunoaște așa de bine (2), încât trebuie să ne spună cât de adânc am căzut din punct de vedere moral.

El ne-a creat, ca să trăim în părtășie strânsă cu EL și în armonie cu semenii noștri (3). Dar nu este așa! Dumnezeu trebuie să ne denumească pe toți fără excepție „păcătoși” (4):
aceștia sunt egoiști care poartă în ei dorința să facă rău (5).

Dumnezeu continuă si ne atenționeze cu privire la urmările înclinației noastre stricate. Deja aici, pe pământ, viața noastră poate diveni lipsită de mângâiere și speranță, până vom fi
condamnați de Dumnezeu în ziua judecății pentru a fi despărțiți pentru totdeauna de prezența lui Dumnezeu (6).

(1) Ioan 20.31; (2) Psalm 139.2, 3, 5; Apocalipsa 2.13;
(3) Geneza 1.31; (4) Romani 5.8; Romani 3.9-12;
(5) Marcu 7.21-23; 1 Ioan 2.16, 17; (6) Apocalipsa 20.15; 21.8; Luca 16.28

Dar dumnezeu ne oferă remediul Său divin.

Toate eforturile de a ne îmbunătăți nu ne pot face niciodată potriviți prezenței lui Dumnezeu, pentru că EL nu poate tolera răul.

Există o singură șansă: să primim fără plată remediul oferit de Dumnezeu:

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El, sa nu piară, ci să aibă viața veșnică.” Ioan 3,16

Pentru ca să ne putem apropia de Creatorul nostru, Dumnezeu a venit la noi ca Om în ISUS HRISTOS, Fiul Său. EL ne-a arătat în timpul vieții Sale aici, pe pământ, dragostea lui Dumnezeu și a demonstrat-o într-un mod impresionant în timp ce a murit pentru noi, luând asupra Sa în locul nostru pedeapsa pentru păcatele noastre.

EL a purtat păcatele acelora care i se încredințează Lui și a suferit la cruce pentru ei. Dumnezeu a confirmat aceasta prin faptul că L-a înviat pe Isus dintre morți și L-a proslăvit.

De atunci, mântuirea este oferită tuturor oamenilor:

Oricine crede în DOMNUL ISUS are viața veșnică.

În fața lui Dumnezeu, un astfel de om este îndreptățit, iar EL îl primește de atunci ca pe copilul Său iubit, cu toate consecințele care decurg din această legătură fericită și irevocabilă.

Nenumarate promisiuni